Две прости молекули - водород и кислород, се свързват, за да създадат една молекула вода, най-масовата и най-важната субстанция за Земята и за човешкото тяло. Но водородът и кислородът не са единствените атоми във водата, защото тя е универсален разтворител и в нея винаги присъстват и други елементи, което означава, че 100% чиста вода (освен ако не е изкуствено пречистена) не съществува. Съставът на водата на Земята е различен за всяка географска точка, а оттам и съставът на водата в нашето тяло.В тялото на всеки един възрастен човек има минимум 60% вода, но тя е била много повече в самото начало.

 В 32-ра седмица от бременността зародишът е 80% вода и е заобиколен от околоплодна течност, наподобяваща океанска вода.

Зародишът постоянно поглъща около 250 милилитра на килограм тегло от тази вода, използвайки я за храна (еквивалентът е 18 литра вода на ден за възрастен човек). Без тази вода зародишът не би получил необходимите ценни вещества, за да се развива, и храносмилателната му система не би функционирала правилно.

Тъкмо затова водата е най-важният елемент в човешкото тяло, основен компонент във всички течности - кръв, лимфа, сълзи, храносмилателни сокове, урина и пот. Водата участва в почти всички функции на човешкия организъм - циркулация, храносмилане, усвояване, елиминация и много други.

"Най-добрата" вода?

Коя вода обаче е най-добрата за пиене е сложен въпрос, който няма еднозначен отговор. Въпреки това ето някои неща, които е добре да знаем за питейната ни вода, за да направим максимално добър избор за себе си.

На първо място, винаги се съобразявайте с личното си чувство за мирис и вкус - това е най-лесният начин организмът да ни подаде сигнал дали нещо е добро за нас.

Ако водата има лош вкус или мирис - не я пийте. За съжаление обаче някои токсини и замърсители на водата нямат вкус и мирис... За какво трябва да внимаваме и къде да го намерим?

Вода от чешмата

Водата, която тече от чешмите ни вкъщи идва от подземни води или от наземни резервоари като реки, езера и язовири. За да стигне до нас, тази вода минава през пречиствателни станции, които я филтрират и добавят химикали за допълнително пречистване.

Всяка държава има регулаторен орган, който следи питейната вода да не надвишава определени нива на замърсяване с микроорганизми (бактерии, вируси и паразити), дезинфектанти (хлор), неорганични химикали (тежки метали, азбест, нитрати и нитрити) и органични химикали (пестициди, пластмаси, разтворители). Тоест, приема се за нормално питейната вода да съдържа тези замърсители, но в определени граници, така че те да не навредят на човешкия организъм.

Въпреки пречистването и добавянето на пречистващи химикали обаче в последните години все по-често се наблюдава сериозно замърсяване на питейната вода, основно с пестициди и торове от съвременното земеделие, които се просмукват в подземните слоеве земя, а оттам и в наземните резервоари, от самите тръби и др.

Най-често срещаните замърсители в питейната вода са:

Олово - най-вече от корозията на старите тръби за вода, от спойките във водопроводите и от съдържанието на олово в месинговите кранове. По-застрашени от замърсяване с олово са хората, живеещи в стари сгради със стари тръби, както и семействата с малки деца, защото децата се токсикират по-лесно.
Нитрати - най-вече в земеделските райони, където се наблюдават и по-високи нива на токсични пестициди и хербициди. Под особен риск за токсичност с нитрати са бебетата, бременните жени и хората със сериозни заболявания, защото нитратите се преобразуват на нитрити от бактериите в храносмилателната ни система и тези нитрити могат да променят молекулата на хемоглобина, превръщайки я в метхемоглобин, който не може да пренася кислород. Други възможни замърсители са живак, арсеник, радон и др.
Като генерално заключение бих препоръчала да се избягва водата от чешмата като питейна вода, или да се пречиства допълнително.

Вода от кладенец

Тази вода идва от подземни източници и съдържанието и на минерали и токсини може да варира драстично, от ниско минерално съдържание до високо минерално, от ниско токсично до високо. За да използвате тази вода, е задължително да й се направят анализи за бактерии, минерално съдържание и органични химически замърсители. Ако всичко е в норма - пийте на воля и носете за анализ веднъж годишно, за да сте спокойни.

Изворна вода

Тази вода идва от подземни и наземни извори и обикновено се продава бутилирана. Това означава, че е дезинфекцирана (възможно е с хлор) и необработена.

Минералното й съдържание зависи от географското местоположение на извора, но обикновено се приема, че подземните са с по-високо минерално съдържание (препоръчително), а наземните с много ниско такова.

Друг фактор, който може да повлияе на качеството, е дали се бутилира на място (препоръчително) или се транспортира и бутилира другаде. И последното, за което да следите при избора на изворна вода, е pH-то й. Желателно е то да бъде изписано на бутилката и да е алкално, над 7.0.

В резюме, изворната вода е много добър вариант за пиене, препоръчително е да идва от подземен извор, да се бутилира на място и да има pH от 7.0 на горе.

Минерална вода

Всички води са минерални, тоест съдържат определено количество минерали. За да бъдат бутилирани обаче и продавани като такива, трябва да имат определено минимално съдържание на минерали. Генерално тук са валидни същите правила като за изворната вода.

Филтрирана вода

Филтрирането или пречистването на водата представлява премахване на ненужните вещества, което може да са химикали, метали, бактерии и дори минерали от нея.

По закон, за да може една система да се нарича "пречистваща", тя трябва да премахва над 99.75% от бактериите във водата. Най-популярните методи за пречистване на вода са:

Activated carbon, или филтър с активен въглен. Тези филтри механично или биомагнетично (йонно) пречистват водата, премахвайки лошия вкус и мирис, идващ от бактерии, паразити, вируси, хлор, органични химикали и по-тежките метали (олово, живак и др.), но не премахват напълно по-леките и малки елементи.

На практика тези филтри премахват само частици и организми с размер над 0.4 микрона, или колкото е размерът на самия филтър. Има съмнения обаче, че задържаните бактерии могат да се окажат отново в пречистената вода или да се размножават в самия филтър, особено ако се опитаме да пречистим топла вода. За да спомогне за убиването на вредните бактерии, някои производители добавят сребро към филтъра, но за момента все още не е 100% доказано, че това е толкова ефективно, колкото се твърди.

Като заключение, филтрите с активен въглен са сравнително добър вариант за пречистване на вода, но трябва да се сменят редовно, да имат добавено сребро към филтъра и да не се използват за пречистване на топла вода.

Solid carbon block, или филтър с твърд водороден блок. При тези филтри не стои проблемът с допълнителното замърсяване или задържане на микроорганизми, защото в блока няма кислород и на практика бактериите не могат да съществуват. Изследвания показват, че тези филтри също така задържат повече химикали, органични замърсители, радон и азбест от тези с активен въглен. Важен фактор и при тези филтри е микрон рейтингът им, като за най-добри се смятат тези с филтър, не по-голям от 1 микрон.

Reverse osmosis, или пречистване чрез обратна осмоза. В световен план това се смята за една от най-добрите пречистващи системи, които се монтират директно на чешмата или на входа на тръбите в къщата. Системата работи като под напрежение водата преминава през специални мембрани с микропорести дупки с размера на водна молекула. Тези пори позволяват на водните молекули да преминат, но задържат всички други неорганични и органични материали. Тези филтри пречистват елементи с размер 0.009 микрона, тоест в пъти по-добре от всички филтри, изброени до момента. RO системите обикновено имат няколко различни филтриращи механизма, като в процеса премахват от водата почти всичко, дори ценните минерали.

Като заключение, тази система е страхотна за пречистване на водата, особено ако се постави на цялата къща и филтрира дори и водата, с която се къпем, мием и т.н., но поради намаленото й съдържание на минерали е добре да не се разчита само на нея за питейна вода.

Дестилирана вода

Процесът на дестилация представлява изпаряване на водата в една камера и задържането й като течност в друга камера, като при този процес от водата се премахват всички минерали, организми и химикали. Единственото, което се задържа, са химикалите, чиято точка на кипене надвишава тази на водата, затова е добре преди дестилация водата да се прекара през филтър за пречистване.

Поради премахването от водата на всички минерали, аз лично не бих я препоръчала за постоянна употреба като питейна вода.

Като финални заключения, аз лично бих препоръчала пиенето на комбинация от води - изворна, минерална и пречистена. А в следващия материал ще се запознаем по-подробно и със съдовете за съхранение на вода и как те влияят на характеристиките й.