1. Универсалният разтворител: Вода е изключително добър разтворител и е известна като универсален разтворител, защото разтваря много различни вещества. Това прави водата основна съставка за много химични процеси в природата.

2. Необикновената плътност: Вода достига най-голяма плътност при температура от приблизително 4 градуса по Целзий. Това означава, че вода има свойството да намалява своя обем, когато се замразява, което е необичайно средство за течност.

3. Изключителната топлопроводимост: Вода е един от най-добрите топлопроводни материали сред течностите. Това свойство предпазва живота в водата, като поддържа стабилна температура в океаните и езерата.

4. Тройният точка: Вода единствената веществена вещество, което съществува в течен, твърд и газообразен вид при обичайните условия на Земята. Този триплексен точка е наречен тройни точка на водата и се постига при определени температура и налягане.

5. Живото кислородно съдържание: Вода е основният източник на кислород за живота на Земята. Около 70% от кислорода, който вдишаме, произлиза от морските водорасли и растения в водата.

6. Необходимостта за живот: Вода е абсолютно необходима за всички форми на живот. Човешкото тяло е съставено от около 60% вода, която участва във всички клетъчни процеси.

7. Най-високата температура на кипене: При обичайните атмосферни условия на Земята, вода кипи при 100 градуса по Целзий. Този температурен обхват е важен за много промишлени и кулинарни процеси.

8. Плаващите ледени кори: Ледените кори в Антарктида и Гренландия съдържат огромни количества прясна вода и играят важна роля в регулирането на морското ниво. Ако те се стопят, това може да доведе до значително повишаване на морското ниво.

9. Уникалните свойства на повърхностната напрежение: Вода има високо повърхностно напрежение, което позволява на някои малки обекти, като например водните капки, да плуват по повърхността.

10. Феноменът на капилярност: Вода проявява капилярност, която се изразява в способността й да се издига в тесни тръбички или малки отвори без външно влияние, като например в почвата и капилярните съдове на растенията. Този процес е важен за транспорта на вода в растенията.